เช็กราคาน้ำมันก่อนแวะเติม

ราคาน้ำมันวันนี้ (3 เม.ย. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บางจากฯ

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 38.95 บาท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 38.68 บาท

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด ราคาอยู่ที่ 29.94 บาท

ดีเซล B7 ราคา 29.94 บาท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 35.96 บาท

ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.13 น.ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

http://www.dreamstime.com/-image9577187

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.95 บาท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 38.68 บาท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 37.84 บาท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 31.14 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 35.96 บาท

หมายเห ตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจากฯ

ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.

ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.