คลัสเตอร์ใหม่ปราจีน ติดโควิดไฮนิวเกือบ400ราย

เมื่อเวลา 18.45 น.วันนี้ 3 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวสยามนืวส? จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 พบผู้ติดเชื้อ ระลอกมกราคม 2565

เพิ่ม 395 ราย สะสมรวม 15,895 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต +1 ราย สะสมระลอก ม.ค.65 34 ราย

จำแนกตาม Cluster ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 395 ราย (ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 15,501 – 15,895 )

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนน 2 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท สหเซเรน จำกัด (ระลอกใหม่) จำนวน 2 ราย จำนวน 2 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (ระลอกสาม)จำนวน 1ราย

ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 139 ราย บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 7 ราย

ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ราย

ผู้ป่วยนอกเขตที่เข้ามารับการตรวจและรักษา จำนวน 10 ราย ผู้ป่วยมีอาการและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคจำนวน 232 ราย

นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุข จ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า ในสถานการณ์ covid 19

ของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาถึงวันนี้ มีผู้ป่วยโควิค -19 ค่อนข้างพอสมควร

สิ่งที่เป็นกังวลค่อนข้างมากคือ ผู้สูงอายุของจังหวัดปราจีนบุรี พบสถิติมีผู้เสียชีวิตจากโรค covid -19

อยู่หลายท่าน ที่สำคัญคือในผู้สูงอายุ เกือบครึ่งหนึ่งที่เสียชีวิตดังกล่าว

ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มเดียว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่ง ฉีดแค่อย่างน้อย 1 หรือ 2 เข็ม ฯ

ในช่วงก่อนที่จะถึงสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อให้ลูกหลาน ที่ทำงานหรือจะมาเยี่ยมผู้สูงอายุได้สบายใจ

แล้วผู้สูงอายุสบายใจ อยากรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย! ชาวปราจีนฯร้วมใจสร้างความปลอดภัยฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด -19 เข็มกระตุ้นกัน ก่อนสงกรานต์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มโรคผู้เสี่ยง

ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุ

ก่อนที่จะถึงช่วงสงกรานต์ นี้ ให้ผู้สูงอายุ ทุกท่าน ท่านใดยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19

แม้แต่เข็มเดียวก็ให้มาฉีดวัคซีน หรือว่าท่านฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 ถึง 2 เข็ม ให้มากระตุ้นเข็ม 3 ให้มากที่สุด

ข่าวโดย ชัชวาล ศิริปิ่น ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด ปราจีนบุรี