ไขข้อสงสัยแล้ว คนละครึ่ง ต้องใช้จ่าย 150 ทุกวันหรือไม่

โครงการ คนละครึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยภาครัฐจะจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ ซึ่งเริ่มใช้จ่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เผยว่า เมื่อใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วันหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว ท่านมีเวลาใช้สิทธิต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิทุกวัน และไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิให้ถึงวันละ 150 บาท (ใช้วันละ 10 บาทก็ได้) ซึ่งสิทธิส่วนลดสูงสุดได้รวม คนละ 3,000 บาท

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7