ธนาคารกรุงไทย ให้อาชีพอิสระสามารถกู้ได้ 15O,OOO บๅท ไม่มีคนค้ำไม่ใช้หลักทรัพย์

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม 150,000 บาท จากทาง ธนาคาร กรุงไทย ที่ในขณะนี้ นิยมกันมาก กู้ง่าย อนุมัติไว ที่ออกมาให้ สำหรับผู้ที่มี อาชีพ อิสระ ขอกู้ ยืมเงิน ได้ถึง 150,000 บาท และ ขอกู้ได้สูงสุด ที่ 1 ล้าน บาท เลยทีเดียว

ในตอนนี้ เรียกได้ว่า เป็น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่กำลังได้รับความ น่าสนใจ อย่างมาก เลย ที เดียว

มีจุดเด่น คือ ไม่จำเป็นต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุลคล เพื่อมา ค้ำประกัน แต่อย่างได แถม ดอกเบี้ยยังถูก อีกด้วย

รายละเอียด จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมๆกันได้เลย

รายเอียด สินเชื่อ กรุงไทย สำหรับ ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ

สามารขอกู้ได้ สูงสุดถึง 5 เท่า ของ รายได้ ต่อเดือน หรือจำนวน 150,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 1 ล้าน บาท
ไม่จำเป็น ต้องมี บัญชี ในการรับเงินเดือน กับทาง ธนาคาร กรุงไทย ก็สามารถขอยื่นกู้ได้ เพียงแค่ มี รายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน ก็ขอ สินเชื่อได้เลย
ไม่จำเป็นต้องใช้ หลักทรัพย์ และ บุคคล ค้ำ ประกัน ไดๆ
คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ

รายได้ ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
อายุ ในการ ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
เจ้าของ กิจ การ ราย ย่อย จะต้องมี รายได้ ที่ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป เปิดร้าน ไม่ต่ำ กว่า 2 ปี
ต้องไม่มี ประวัติ เสียหาย ด้าน การ เงิน / ไม่มี หนี้สิน

เอกสาร ในการสมัคร

สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน
สำเนา ทะ เบียน บ้าน
บัตร ประจำตัว พนักงาน/ถ้ามี/
ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ / สลิป เงิน เดือน เดือน ล่าสุด หรือ หลักฐาน ที่น่า เชื่อถือ
Statement

บุคคลที่ ทำงาน ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง ที่ 3 เดือน
เจ้าของ กิจการ ใช้ Statement การ ดำเนิน ธุรกิจ ย้อนหลัง ที่ 1 ปี และ สำเนา หนัง สือ รับ รอง การ จด ทะ เบียน การ ค้า ถ้ามี
สำหรับใครที่กำลังสนใจ ยื่นขอ สินเชื่อ ได้เลยที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา