ผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาได้ทำตามนี้

วิธีลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง ได้เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนรับสิทธิฟรีค่าน้ำประปา ที่ใช้ไม่เกินเดือนละ 100 บาท โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 ตุลาคม 63 จนถึง 30 กันยายน 64

วิธีลงทะเบียนเพื่อขอส่วนลดค่าน้ำประปา

 • เข้าเว็บไซต์ การประปานครหลวง / การประปาส่วนภูมิภาค
 • ป้อนข้อมูลผู้ใช้น้ำประปาให้เรียบร้อย
 • กดยืนยันการลงทะเบียน
 • รอจ่ายค่าน้ำประปาในรอบเดือนนี้
 • เดือนต่อไปจะได้เงินคืน
 • เงินจะคืนในวันที่ 18 ของทุกๆเดือน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

*มติ ครม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ขยายระยะเวลามาตรการบรรเท่าภาระค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคคขั้นพื้นฐานแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อลงทะเบียน

 • บัตรประชาชน
 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • บิลค่าน้ำประปา (เดือนไหนก็ได้)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. เป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ
 3. ยอดที่ใช้ตั้งแต่ ตุลาคม 63 ถึง กันยายน 64
 4. ต้องใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท/เดือน
 5. ไม่รวมหอพัก หรือ คอนโดมิเนี่ยม
 6. ผู้รับสิทธิต้องชำระเงินก่อน และจะได้คืนในรอบเดือนถัดไป
 7. จะได้รับตรงตามยอดจริงที่จ่ายเท่านั้น

ประปาส่นวภูมิภาค ลงทะเบียนที่ https://payment.pwa.co.th/welfare-register/

ประปานครหลวง ลงทะเบียนที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค

ช่องทางชำระเงินค่าน้ำประปา

 • สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
 • สำนักงานประปานครหลวง
 • ผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค https://www.pwa.co.th/
 • ผ่านเว็บไซต์ การประปานครหลวง https://www.mwa.co.th/
 • ร้านสะดวกซื้อหรือจุดบริการต่างๆ

*เงินคืนค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเข้ามาในส่วนของ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกๆวันที่ 18 ของรอบเดือนถัดไป ซึ่งจะสามารถกดเงินสด ATM ได้ ผ่านบริการตู้กรุงไทย

ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำประปา

เพิ่มเติม

สำหรับจุดให้ลงทะเบียนรับส่วนลดประปานครหลวง

 • สำนักงานประปา 18 แห่ง
 • เซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต
 • เซ็ตทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
 • เดอะมอลล์ งามวงค์วาน
อ่านต่อ