ไทยพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อบุคคลSPEEDY LOAN ยืมเงินได้ 1 แสน ผ่อนแค่ 2,700 ต่อเดือน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan จากทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สามารถขอสินเชื่อ เงินสด ได้แบบง่ายๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกันแต่อย่างได

สามารถรับ เงินสด เข้าทางบัญชีธนาคารทันที เมื่อได้รับการอนุมัติ วงเงินสินเชื่อ

สามารถขอ เงินให้กู้ยืม ได้สูงสุดถึง 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน ของผู้กู้ และ ยังมีหลายช่องทาง ในการผ่อนชำระเงินคืนให้กับทางธนาคาร

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ 100,000 บาท สามารถผ่อนได้นานถึง 72 เดือน ผ่อนเพียงเดือนละ 2,700 บาทเท่านั้น รายละเอียดจะเป็นอย่างไร พร้อมแล้วไปดูกันได้เลย

รายละเอียดการขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan ธนาคารไทยพาณิชย์

ไม่ต้องใข้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำประกันไดๆ
เมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติ ทางธนาคาร ก็จะโอนเงิน เข้าในบัญชีลูกค้าทันที
วงเงินในการ อนุมัติ มีตั้งแต่..

อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 20,000 – 30,000 บาท สามารผ่อนได้นานสูงสุดที่ 24 เดือน
อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 30,001 – 99,999 บาท สามารถผ่อนได้นานสูงสุดที่ 60 เดือน
อนุมัติวงเงินตั้งแต่ 100,000 – 3,000,000 บาท สามารถผ่อนได้นานสูงสุดที่ 72 เดือน

การชำระเงินคืน ให้ลูกค้าชำระเงินคืนให้กับทางธนาคาร รายเดือน เดือนละเท่าๆกัน

คิดดอกเบี้ยแบบ ลดต้น และ ลดดอก

การผ่อนชำระเงินคืนขั้นต่ำได้ที่ 12 เดือน และ ผ่อนได้นานสูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

วงเงินให้กู้ยืม อนุมัติสูงสุดที่ ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน และ ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 3,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan

ในกรณีที่กู้ 100,000 บาท ผ่อนเพียง 2,700 บาท ต่อเดือน ผ่อนได้นาน 72 เดือน

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan

อัตราดอกเบี้ย สำหรับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan ใช้ได้ สำหรับลูกค้า ที่ขอสินเชื่อ และ อนุมัติ ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

ผ่อนชำระเงินคืน ขั้นต่ำได้ที 12 เดือน สูงสุดที่ ไม่เกิน 72 เดือน

การอนุมัติ สินเชื่อ ให้เป็นไป ตามธนาคารกำหนดเอาใว้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan

มีอายุ 20-60 ปี
มีสัญชาติไทย
มีเบอร์โทรศัพย์ ที่ติดต่อได้สะดวก

ผู้ขอสินเชื่อ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำที่…

(1.) สำหรับพนักงานประจำ ต้องมีรายได้ที่ 15,000 บาท ขึ้นไป และ บรรจุการเป็นพนักงานแล้ว

(2.) สำหรับเจ้าของธุรกิจ ต้องมีรายได้ที่ 15,000 บาท

เอกสารการขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Speedy Loan

สำเนา บัตรประชาชน อย่างเดียว เท่านั้น หรือ สำเนา บัตรข้าราชการ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน
สำเนา ทะเบียนบ้าน
สำหรับผู้ที่เป็นพนักงานประจำ ให้ใช้ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้ สำเนา หนังสือจดทะเบียน ห้าง-หุ้น-ส่วน จากทาง กระทรวงพาณิชย์ และ สำเนาเงินฝาก ย้อนหลังที่ 6 เดือน
สำเนา บัญชีเงินฝาก หน้าแรก ที่ต้องการให้โอนเงินเข้าในบัญชี เมื่อได้รับการอนุมัติวงเงิน
สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

อ่านต่อ