ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้ได้ทุกอาชีพ 100,000 ไม่ต้องมีค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทยใจดี ให้กู้ได้ทุกอาชีพ 100,000 ไม่ค้ำประกัน

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้วงเงินสูง แถมอัตราดอกเบี้ยยังถูกใจเอามากๆ กู้ยืมได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้คน ค้ำประกัน ให้ยืมได้สูงสุด 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน ไม่มีบัญชีเงินฝาก กับ ทางกรุงไทย ก็สมัครได้ ไม่ใช้หลักประกัน และ คนค้ำประกันไดๆทั้งสิ้น

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก ธนาคารกรุงไทย ตัวนี้ มีชื่อว่า สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ปล่อยให้กู้ยืมได้ สูงสุดถึง 1,000,000 บาท แต่ถ้าต้องการกู้ที่ 100,000 บาท ก็สามารถทำได้ ไม่ใช่ปัญหาเลย

ที่สำคัญ สามารถผ่อนชำระเงินคืน ให้กับทาง ธนาคาร ได้แบบสบายๆ สูงสุด 5 ปี

ยอดการผ่อน ชำระเงินคืน จะตกเพียง เดือนละ 2,761 บาท อัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 22% และยังมีอัตราดอกเบี้ยแบบพิเศษ 15% อีกด้วย ยอดการผ่อน ชำระ จะตกเพียงเดือนละ 2,378 บาท

จุดเด่น สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money

ให้วงเงินสูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ ต่อเดือน สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ไม่มีการรับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็สมัครได้
ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท ขึ้นไป
ไม่ต้องใช้หลักประกัน และ บุคคลค้ำประกัน ไดๆ

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท
มีอายุการทำงาน ที่ไม่น้อยไปกว่า 1 ปี
เจ้าของร้านค้า รายย่อย ทั่วไป ต้องมีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท และ เปิดร้าน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่มี ประวัติเสียด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินไดๆ

เอกสาร การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม Smart Money

สำเนา บัตรประจำตัว ประชาชน 1 ชุด
สำเนา ทะเบียน บ้าน 1 ชุด
บัตร ประจำตัว การเป็นพนักงาน กรณีที่มี
ต้นฉบับ หนังสือ รับรองรายได้/สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงรายได้ ที่เชื่อถือได้
Statement
1.บุคคลที่มี รายได้ประจำ ให้ใช้ Statement 3 เดือนล่าสุด
2.เจ้าของร้านค้า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป หรือ สำเนา หนังสือการจดทะเบียน หรือ สำเนา ทะเบียนการค้า
ท่านที่สนใจ สมัครขอสินเชื่อ และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารกรุงไทย