เตรียมรับทุนการศีกษา สำหรับน้องๆอนุบาลถึง ม.ต้น รับ3,000บาท

ทุนการศีกษา เด็กอนุบาลถึง ม.ต้น

ทางโครงการแจ้งว่า มีปัญหาโอนเงินให้กับเด็กบางคน “เลขประจำตัวประชาชน และรหัสนักศีกษา (G) ไม่ถูกต้อง“.

ให้ครูตรวจสอบข้อมูล นร.01 ของนักเรียน หากพบว่าผิดพลาดให้ครูแก้ไขในระบบ DMC ในภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 9 ธันวาม 2563

ทุนการศีกษาเด็กนักเรียน ถึงมัถยมต้น

ข่าวจาก สพฐ. และ กสศ. แจกทุนให้เด็กยากจนพิเศษ อนุบาล-ม.ต้นทั่วประเทศ

สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน
กสศ. หรือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศีกษา
กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ

ระดับชั้นอนุบาล – ม.ต้น สังกัด สพฐ.
จำนวน 740,000 คน
โรงเรียน 27,512 โรงเรียน
คัดกรองอีกครั้ง 9 – 26 ก.ค. 63
ครูลงพื้นที่ตรวจสอบ เช่น สอบถามผู้ปกครอง ถ่ายรูปที่อยู่อาศัย เป้นต้น
3,000 บาท/เทอม (ปีการศีกษา 1/2563)
โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก ธกส. และธนาคารออมสิน เปิดบัญชี 0 บาท ไร้ค่าธรรมเนียมและการสมัครพร้อมเพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสมัครรับทุน
ครู/อาจารย์ ลงพื้นที่ค้นหาเด็กยากจน
เด็ก/ผู้ปกครอง สมัครได้ที่โรงเรียน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
ต้องมีฐานะยากจนจริงๆเท่านั้น
จะเน้นโอนเงินให้กับบัญชีธนาคารของนักเรียน เพื่อความโปร่งใส และลดภาระของโรงเรียน

ความเห็นธกส.
นางสาวนุชนาถ รองผอ.ธกส. ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานของ กสศ. ในการที่จะให้บริการและอำำนวยความสะดวกให้นักเรยนยากจนพิเศษสามารถรับเงินอุดหนุนผ่านพร้อมเพย์ได้ เบื้องต้น

สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
เปิดอบรมให้ความรู้ในการนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศีกษา
ความเห็น ธนาคารออมสิน
นางนวารี ผู้ช่วยธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการสร้างความเสมอภาคทางการศีกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ รู้สึกยินดีที่จะได้ให้บริการ

สามารถเปิดบัญชี 0 บาทได้ทุกสาขา (สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ยกเว้นค่ารักษาบัญชีหากเด็กไม่ได้มีธุรกรรมกับธนาคารเป็นเวลานานๆ
เงินทุนอุดหนุนนักเรียน

เงินทุนอุดหนุนนักเรียน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน

โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค