สินเชื่อ”ประชาชนสุขใจ”จากธนาคารออมสินใจ ให้ 10,000 ถึง 200,000

สินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสินใจดีให้ยืม10,000 ถึง 200,000

ในช่วงที่สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาด ผู้คนกำลังเดือดร้อน ทั้งปัญหาเรื่องการเงิน การเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทางธนาคารออมสินก็ได้ออกมาตรการดีๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด

หนึ่งในมาตารการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ คือ สินเชื่อประชาชนสุขใจ ที่ทางธนาคารออมสิน ปล่อยวงเงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนในเรื่องการเงิน

จุดเด่นของ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ให้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียน เพื่อประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ทางธนาคารออมสิน ปล่อย เงินให้กู้ยืม ให้กู้ได้ตามความสามารถ ในการชำระเงินคืน ให้กู้เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ไปจนถึง 200,000 บาท
เมื่อรวมจำนวนของเงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของสินเชื่อ ในโครงการ ธนาคาร ประชาชน รวมทุกประเภทแล้ว กับจำนวนเงินที่กู้ วันที่ทำนิติกรรม จะต้องไม่เกินที่ 200,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ในกรณีที่ผิดนัดการชำระเงินคืน ให้อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ
การชำระคืน เงินให้กู้ยืม แก่ธนาคาร

ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ 36 งวด และ ไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

คุณสมบัติผู้ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ

บุคคลธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย
อายุครบ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวมอายุ ของผู้ที่ขอกู้ กับเวลาในการชำระเงินคืนธนาคาร ต้องไม่เกิน 60 ปี
เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย อาทิ ค้าขาย และ ผลิตสินค้า อุปโภค และ บริโภค เพื่อการจำหน่าย
มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน ติดต่อได้
มีสถานที่ ในการประกอบอาชีพ ที่แน่นอน
มีความสามารถ ผ่อนชำระเงินคืน ให้กับธนาคาร
มีบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียก ที่สาขา ที่ขอกู้เงิน
ไม่ได้เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน และ ผู้บริหาร ของธนาคารออมสิน

หลักประกัน ที่ใช้ในการขอ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อประชาชนสุขใจ

ใช้บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
สามารถใช้ค้ำประกัน ได้ที่ไม่เกิน 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

กู้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท ให้ใช้บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน กู้ได้ เต็มวงเงินขอกู้
กู้ตั้งแต่ 50,001 ถึง 200,000 บาท ให้ใช้บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) กับบุคคล ค้ำประกัน (โดยที่ ผู้ค้ำประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้)
1. ผู้ค้ำประกัน จะต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. ผู้ค้ำประกัน จะต้องมี รายได้ ต่อเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป 1 คน

3. ผู้ค้ำประกัน จะต้อง ไม่เป็น พนักงาน ของทาง ธนาคารออมสิน

ทางธนาคาร จะเป็นผู้ที่จ่าย ค่าธรรมเนียม ภาระค้ำประกัน ให้แก่ผู้ที่กู้ ตามที่ บสย. ได้กำหนด แต่ไม่เกินที่ ร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดสัญญา

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซต์ ธนาคารออมสิน GSB