สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤศจิกายน ได้รับค่าอะไรบ้างเช็กเลย

 

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังคงเฮกันต่อเนื่องเพราะเป็นเดือนที่ 2 แล้วที่รัฐบาลได้เพิ่มเงินสมทบ 500 บาทให้ (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63) ส่วนปฏิทินเงินเข้าบัตรฯ จะมีค่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน

– กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน

– กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

*ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง