เตรียมมอบเงินต่อครอบครัวละไม่เกิน 20,000 กลุ่มไหนได้บ้าง

ผลการประชุม คณะกรรมการ นโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข.

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งในที่ประชุม นบข. ได้เห็นชอบ ในหลักการ โครงการสนับสนุน ค่าบริหารจัดการ

และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

เพื่อช่วยชาวนา ลดต้นทุนการผลิต ให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ช่วยให้เกษตรกร มีกำลังใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าว

โดยจะช่วยเหลือชาวนา ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64

ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ (ครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท)

สำหรับชาวนา ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สามารถไปขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ

โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติ วิธีการ และเอกสาร สำหรับการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ได้ที่นี่ http://farmer.doae.go.th/fm62.pdf