ธ.ก.ส.ออกสินเชื่อรถจักรยานยนต์ กู้ยืม10,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

ธนาคารธ.ก.ส.ออกสินเชื่อรถจักรยานยนต์ กู้ยืม10,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

ข่าวดี ธนาคาร ธกส. หรือ ธนาคาร เพื่อการ เกษตร และ สหกรณ์ การเกษตร ได้มีการออก

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ รถจักรยานยนต์ เพื่อซื้อ รถจักรยานยนต์ หรือ เพื่อ ซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ สำหรับ รถ รับจ้าง

รายละเอียด ทั้งหมด กับ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์ ตัวนี้ มีรายละเอียด อย่างไรบ้าง ไปดูกันได้เลย

รายละเอียด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์ มีดังต่อไปนี้

1. ฟรี ค่า ธรรม เนียม การค้ำ ประก้น ใน ปีแรก

2. รับ สิทธิ ฝากเงิน สงเคราะห์ ชีวิต

3. คุ้มครอง สินเชื่อ และ อุบัติเหตุ ใน ราคา สุด พิเศษ

4. ขอกู้สินเชื่อง่าย และ ผ่อนสบายๆ ไม่ต้องใช้ คนค้ำ ประกัน แต่อย่างได

คุณสมบัติ ของผู้ ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์

บุคคล ทั่วไป หรือ ผู้ที่ ลงทะเบียน เพื่อ สวัสดิการ แห่งรัฐ เกษตรกร

มี อาชีพ ขับขี่ รถจักรยานยนต์ รับจ้าง ที่ ถูกต้อง ตามกฎหมาย ใน พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล ชลบุรี และ จังหวัด อื่นๆ

ที่ขึ้น ทะเบียน เป็นผู้ ขับขี่ รถจักรยานยนต์ รับจ้าง กับ ทาง ขนส่ง ทางบก หรือ สำนักงาน ขนส่ง จังหวัด

มี สินทรัพย์ รวมกัน ไม่เกิน ที่ 5 ล้าน บาท ไม่รวม ที่ดิน

วงเงิน การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์

กู้ ยืมเงิน ได้ที่ ขั้นต่ำ ไม่น้อย กว่า 10,000 บาท ขึ้นไป

ในกรณี ที่ กู้เพื่อ ซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ กู้ได สูงสุด ที่ ไม่เกิน 30,000 บาท

ในกรณี ที่ กู้เพื่อ ซื้อรถ จักรยานยนต์ กู็ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 80,000 บาท

หลัก ประกัน การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์

ให้ใช้ บสย. มาค้ำ ประกัน กู้ได้ 100 %

อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

คิด อัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก เริ่มต้น ที่ อัตรา MRR

( อัตรา MRR ในปัจจุบัน เท่ากับ ร้อยละ 7 ต่อปี ) สูงสุด ที่ ไม่เกิน MRR+3 ต่อ ปี

วงเงิน ค้ำ ประก้น และ ค่า ธรรม เนียม

กู้ ยืมเงิน ที่ 10,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 2.0 ต่อ ปี

กู้ ยืมเงิน มากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 1.5 ต่อ ปี

การผ่อน ชำระ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

ให้ผ่อน เป็น รายเดือน หักผ่าน บัญชี เงินฝาก ธนาคาร

ผ่อนได้นานร 3 ปี สูงสุด ที่ ไม่เกิน 5 ปี

เอกสาร การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์

สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน

สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ที่ขอกู้ และ คู่ สมรส ถ้ามี

สำเนา ทะเบียน สมรส หรือ สำเนา ทะเบียน การหย่า ถ้ามี

สำเนา ใบ อนุญาต ขับขี่ รถจักรยานยนต์

สำเนา บัตร ประจำตัว ผู้ขับขี่ รถจักรยานยนต์ รับจ้าง

สำเนา เล่ม ทะเบียน รถจักรยานยนต์ สาธารณะ

แผนที่ + รูปถ่าย ที่ ประกอบ อาชีพ

ใบเสนอ ราคา รถจักรยานยนต์ ที่จะซื้อ

หากขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์ วันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียม ค้ำ ประกัน

ใน ปีแรก ร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรัม วงเงิน ค้ำ ประกัน 10,000-50,000 บาท

หรือ ที่ ร้อยละ 1.5 ต่อ ปี สำหรับ วงเงิน ค้ำ ประกัน ที่ มาก กว่า 50,000 บาท

สิทธิพิเศษ สำหรับ ผู้ที่ขอกู้ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

ฝากเงิน สงเคราะห์ ชีวิต คุ้มครอง สินเชื่อ ในอัตรา 365 บาท คุ้มครอง ที่ 100,000 บาท

ฝากเงิน สงเคราะห์ ชีวิต คุ้มครอง อุบัติเหตุ ในอัตรา 150 บาท ต่อ ปี คุ้มครอง ที่ 100,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม รถจักรยานยนต์ สามารถติดต่อได้ที่

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป