สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน ใครบ้างไม่มีสิทธิ์กู้ 50,000

ควรรู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน ใครบ้างไม่มีสิทธิ์กู้ 50,000

ธนาคาร ออมสิน ออก เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ในรอบที่ 2 ให้กู้ผ่าน แอป Mymo เพื่อที่จะ

ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ รายย่อย และ ผู้ที่ทำ อาชีพ อิสระ รวมทั้ง ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ให้สามารถ ที่จะ เข้าถึง แหล่งเงินทุนได้

วันนี้ ทางทีมงาน ได้รวบรวม ข้อมูล ทั้งหมด เกี่ยวกับ ข้อสงสัย ของ สินเขื่อ เงินให้กู้ยืม เสริมพลังฐานราก

ว่าทำไม บางคนกู้ได้ และ บางคน ทำไมถึงกู้ไม่ได้ เรามาดูรายละเอียด ทั้งหมด กันได้เลย

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ในรอบที่ 2 นี้ ผู้ที่ขอกู้ สามารถ ยื่นขอ กู้ สินเชื่อ ได้ ผ่านทาง แอป MyMo ของทาง ธนาคาร ออมสิน

ให้กู้ได้ สูงสุด ที่ รายละ 50,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 0.35% ต่อ เดือน ในกรณีที่ ผิดนัด

การชำระหนี้ คืนให้กับ ธนาคาร ทางออมสิน จะคิด อัตรา ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นเป็น 0.50% ต่อ เดือน

กู้ที่ 50,000 สามารถ ผ่อนชำระ เงินคืนให้ ธนาคาร ได้นาน ไม่เกิน 3 ปี หรือ ที่ 30 เดือน

โดยไม่มีการ ชำระหนี้ ใน 6 เดือนแรก จะเริ่มชำระ เงินคืน ในงวด ที่ 7 และ ไม่ใช้ หลัก ประกัน ในการขอ สินเชื่อ

คุณสมบัติ ผู้ที่ขอกู้ สินเชื่อ

จะต้องเป็น ลูกค้า ของทาง ธนาคาร ออมสิน ที่ใช้ แอป MyMo

เป็น บุคคล ธรรมดา

มี สัญชาติ ไทย

อายุ 20 ปี ขึ้นไป

เป็นผู้ ได้รับ ผลกระทบ จาก COVID – 19 รวมทั้ง ภัยทาง เศรษฐกิจ และ ภัยธรรมชาติ

มีที่อยู่ ที่ แน่นอน ติดต่อได้

เป็นผู้ ที่มี รายได้ ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงาน เอกชน ที่มี เงินเดือน ประจํา

เป็นผู้ ประกอบ อาชีพ อิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพทางด้านบริการ

ลูกจ้าง และ พนักงาน ธนาคาร ออมสิน ไม่สามารถขอยื่นกู้ได้

ประชาชน สามารถขอกู้ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ผ่าน แอป MyMo ได้จนถึง 30 ธ.ค. 63 หรือ จนกว่าวงเงินจะเต็ม

ผู้ที่ขอกู้ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ผ่าน แอป MyMo ไม่ได้ คือ

เป็น ลูกค้า ใหม่ ที่ยัง ไม่เคยมี สินเชื่อ กับ ทาง ธนาคาร ออมสิน

หรือ ลูกค้า สินเชื่อ เดิม ที่ปิด บัญชี สินเชื่อ ไปแล้ว เกิน 3 ปี

เป็น ลูกค้า ที่ยังเป็น ผู้กู้ สินเชื่อ ภายใต้ โครงการ แก้ไข ปัญหา หนี้นอก ระบบ

ทั้ง 2 ข้อ ด้านบนนี้ จะไม่สามารถกู้ สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากได้ เพราะจะ ไม่มี เมนู ขอ สินเชื่อ ภายใน แอป MYMO

ภาระ การจ่าย ดอกเบี้ย

ผู้ที่ทำ อาชีพ อิสระ สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ปล่อยให้กู้ได้ สูงสุด ที่ 30,000 บาท ผ่อน ชำระ 1,126 บาท ต่อ เดือน

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ให้กู้ได้ สูงสุด ที่ 50,000 บาท ผ่อน ชำระ 1,877 บาท ต่อ เดือน

ดังนั้น ดอกเบี้ย สำหรับ ผู้ที่ประกอบ อาชีพ อิสระ กู้ 30,000 บาท ตลอด 3 ปี จะอยู่ที่ 3,780 บาท

สำหรับ ผู้ที่มี รายได้ ประจำ กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย ตลอด 3 ปี อยู่ที่ 6,300 บาท