บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้บอบช้ำมากขึ้น

ผู้คนจำนวนมากมีรายได้ลดลงและต้องการพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐมากขึ้น ส่งผลให้การ

ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน” รอบใหม่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีรายได้ลดลง ต้องการทราบว่า การสมัครบัตรฯ รอบใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่? และจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง?

ปลายปีนี้เปิด ลงทะเบียน “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่

เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

และโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สศค. มีความพร้อมจะเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ แต่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อน เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

แต่หากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงในเร็วๆ ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้

ภายในไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 อย่างแน่นอน

ด้านผู้ถือบัตรฯ เดิม จะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค,

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าก๊าชหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ไว้อยู่แล้ว

ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

เบื้องต้นคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ที่ 54,729.25 ล้านบาท

โดยแต่ละปีที่ผ่านมา สศค. จะได้รับ 40,000-50,000 ล้านบาท ส่วนจะพิจารณาเพิ่มเติมสวัสดิการใดหรือไม่ สศค.

ขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ว่าจะมีทั้งหมดเท่าไรก่อน

ปรับเงื่อนไขการสมัคร

กระทรวงการคลังได้ประกาศเงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อปลายปี 2562 ดังนี้

สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล

และตราสารหนี้ ถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือน จะถูกนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ผู้ใดมีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ หากมีรถยนต์มากถึง 2-3 คัน ถือว่าไม่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ใดถือบัตรเครดิต จะถูกนำมาพิจารณาประกอบ เพราะตามปกติคนที่มีบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

จะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เท่ากับว่า มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100,000 บาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังออกมาระบุว่า

จะมีการปรับคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรฯ ใหม่ เช่น จะพิจารณาตัวเลขรายได้ของครอบครัวผู้ลงทะเบียน แทนการพิจารณาแต่รายได้ส่วนบุคคล

“จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนได้ จะมีจำนวนเท่าไรนั้น จะต้องดูหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย

ซึ่งเกณฑ์ประเมินในครั้งนี้ เปลี่ยนมาใช้การพิจารณารายได้รวมจากครัวเรือน แทนการพิจารณารายได้รายบุคคลเช่นแต่ก่อน” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าว

สิทธิประโยชน์ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน ดังนี้

ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาท, รถทัวร์ บขส. 500 บาท, ค่ารถไฟ 500 บาท

ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท

ค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ จะมีการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมเป็นรอบๆ เช่น ค่าเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มเติม,

ค่าประปาฟรี, ค่าไฟฟ้าฟรี, เงินคืนภาษีมูลค่า 5% หรือ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับหาบแร่แผงลอย เป็นต้น