ด่วน ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวแล้ววันนี้ รีบดู

กรุงเทพฯ – นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง

ในโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 63/64 งวดที่ 1

ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.39 แสนครัวเรือน วงเงินกว่า 9,400 ล้านบาท

ภายในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ส่วนงวดถัดไปจะมีการทยอยโอนให้ใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯมาเรียบร้อย

“ในงวดแรกมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เข้าบัญชีมากสุด

ซึ่งส่วนใหญ่ทำนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง เนื่องจากธนาคารมีการจ่ายเงินให้ชาวนาที่ทำนาและ

เก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต่รอบเดือน ก.ค.ถึงวันที่ 8 พ.ย.63 ขณะนี้ ธ.ก.ส.อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่

คาดจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีครบทั้งหมดภายในกลางเดือน พ.ย.นี้ ส่วนจำนวนเงินชดเชยที่จ่ายให้นั้นขึ้น

อยู่กับชนิดข้าวและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้ ซึ่งปีนี้มีชาวนาที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ฯ

ปีการผลิต 63/64 ทั้งสิ้น 4.57 ล้านครัวเรือน จำนวน 60.8 ล้านไร่”

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ซึ่ง ธ.ก.ส. ต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 1 มีดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับส่วนต่างตันละ 2,911.17 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,137.45 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,222.36 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,066.96 บาท และ

5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,084.34 บาท

ทั้งนี้ วิธีตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐดังกล่าว ท่านสามารถเช็คได้ว่า ธ.ก.ส.โอนเงินให้แล้วหรือยัง

โดยกดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/ (แบบฟอร์มดังภาพด้านล่าง)

แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะเเจ้งโอนเรียบร้อย

แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ