ตรวจดูตาราง เงินอุดหนุนบุตร พร้อมจ่าย เดือน พย

 

สำหรับแม่ๆที่รอรอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เดือน พฤศจิกายน 63 นี้ ตรงกับวันที่ 10 พ.ย. โดยจะจ่ายให้กับผู้ที่มีสาถานะ รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

กลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรฯ

600 บาท สำหรับเงินอุดหนุนบุตร

600 บาท บวก 1,000 บาท  สำหรับเงินอุดหนุนเด็กฯ และ บวก ค่าความพิการในกรณีที่เด็กคนนั้นพิการ

และกลุ่มที่ได้ย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียน  เดือนเด็กเกิด(ค้างในระบบ)

เด็ กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเงินนับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิ จนมีอายุ 6 ปี

สำหรับประกาศฉบับที่ 2 ที่ออกมารองรับสถานะการณ์ช่วงโควิ ด 1 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. ตอนนี้หมดเขตแล้ว

สถิติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

วันที่ 10 รอรับได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามตามข้อมูลทีให้ไว้ด้านบนได้เลย

ขอบคุณ กรมบัญชีกลาง