กรุงไทยปล่อยให้กู้ได้ 1 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกัน อ่านรายละเอียดดังนี้

ธนาคาร กรุงไทย ถือได้ว่า เป็นหนึ่งใน ธนาคาร ในรูปแบบ ภายใต้ รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชน เป็นอีกหนึ่ง ธนาคาร ของทาง ภาครัฐ ที่ได้ มีการออก มาตรการ ในเรื่องการ เยียวยา ผู้ที่ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด-19

โดยทาง กระทรวง การคลัง ได้เลือก ธนาคาร กรุงไทย เข้าใน โครงการ ชิม ช้อป ใช้ ผ่าน แอป ถุงเงิน สำหรับ ร้านค้า และ แอป เป๋าตุง สำหรับ ประชาชน เพื่อให้ ใช้จ่าย ผ่าน ร้านค้า ที่ได้ เข้าร่วมใน โครงการ ซึ่งในโครงการ คนละครึ่ง รัฐบาล ออก 3000 ทาง ธนาคาร กรุงไทย ก็มีส่วนร่วม ในโครงการนี้ด้วย

ส่วนทางด้าน สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ทาง ธนาคาร กรุงไทย ก็ได้มีการ ออก มาตรการ ในการให้ความ ช่วยเหลือ แก่ผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด-19 เช่นกัน

ล่าสุด ทาง ธนาคาร กรุงไทย ก็ได้มีการ ออก สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money สินเชื่อ เงินสด ให้ วงเงิน ในการกู้ สูงสุด และ ดอกเบี้ยยัง ถูกใจ กู้ได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องมี คนค้ำ ประกัน

รายละเอียด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย Smart Money

ให้ วงเงิน สูงสุด ที่ 5 เท่า ของ รายได้ ให้กู้ได้ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท

ไม่มี บัญชี รับเงินเดือน กับ ธนาคาร กรุงไทย ก็ขอยื่นกู้ได้

เพียงแค่ มี รายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป

ไม่ต้องใช้ หลัก ประกัน ไดๆ ไม่ใช้ คนค้ำ ประกัน

คุณสมบัติ ของผู้ที่ขอกู้

บุคคล ทั่วไป
มี รายได้ ขั้นต่ำ 30,000 บาท ต่อเดือน
อายุงาน ไม่น้อยไป กว่า 1 ปี ขึ้นไป
หากเป็น เจ้าของ ร้านค้า ทั่วไป ต้องมี รายได้ ขั้นต่ำ ที่ เดือนละ 30,000 บาท และ เปิดร้าน 2 ปี ขึ้นไป
ไม่มี ประวัติ ที่เสียหาย ทางด้าน การเงิน และ ไม่มี หนี้สิน
เอกสาร ประกอบการสมัคร สินเชื่อ

ใช้ สำเนา บัตร ประ ชา ชน
ใช้ สำเนา ทะ เบียน บ้าน
ใช้ บัตร ประจำตัว พนักงาน *ถ้ามี
ต้นฉบับ หนังสือ รับรอง รายได้ หรือ สลิป เงินเดือน ในเดือนล่าสุด หรือ เอกสาร ที่ เชื่อถือ ได้

Statement

สำหรับ บุคคล ทั่วไป ที่มี รายได้ ประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
สำหรับ เจ้าของ ร้านค้า ทั่วไป ให้ใช้ Statement การ ดำเนิน ธุรกิจ ย้อน หลัง ที่ 1 ปี หรือ สำเนา ทะเบียน การ ค้า *หากมี
อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม กรุงไทย

บุคคล ทั่วไป ที่มี รำยได้ ประจำ อัตรา ดอก เบี้ย 20% ต่อ ปี

ผู้ ประ กอบ การ ร้านค้า ทั่วไป อัตรา ดอก เบี้ย 22% ต่อ ปี

หากสงสัย หรือ ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม ดูข้อมูล ได้ที่ krungthai.com หรือ โทร. 02 111 1111

สอบถาม ข้อมูล สินเชื่อ เพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา