เจ้าหน้าที่ตอบแล้วจากที่หลายคนสงสัย กู้1หมื่นแล้ว จะกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ไหม

กู้1หมื่นโควิดแล้ว จะกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกได้ไหม
สินเชื่อธนาคารออมสินใจดีปล่อยให้กู้วงเงินสูง 50,000 บาท ไม่มีหลักประกันผ่อนนาน 30 เดือน โดยเป็นโครงการปล่อยกู้ผ่านการทำรายการในมือถือด้วยแอพ MyMo

ขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อ
ดาวน์โหลดแอพ MyMo
กดลงทะเบียนผ่านเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก“
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
รอการพิจารณาสินเชื่อภายใน 24 ชม.
หากไม่ผ่าน เมนูนี้จะหายไป / หากผ่าน ท่านต้องทำสัญญาภายใน 7 วัน
ทำสัญญากู้ยืมสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
รอเงินเข้าบัญชี
วงเงินให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
พ่อค้าแม่ค้า กู้ได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ กู้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
ผู้มีรายได้ประจำ กู้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
ปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้า 3 หมื่นบาท
ปล่อยกู้พ่อค้าแม่ค้า 3 หมื่นบาท
สำหรับผู้ที่จะสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จะต้องไม่เคยกู้ 10,000 บาทช่วงโควิดมาก่อน

กู้สินเชื่อ 1 หมื่นแล้วจะกู้อีกไม่ได้
กู้สินเชื่อ 1 หมื่นแล้วจะกู้อีกไม่ได้
เงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
เงื่อนไขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เป็นลูกค้าเก่าที่เคยกู้สินเชื่อกับทางออมสิน
หรือปิดบัญชีสินเชื่อไม่เกิน 3 ปี
ทำรายการผ่านแอพ MyMo
กู้สูงสุด 50,000 บาท
ผ่อนดอกเบี้ย 0.35 บาท/เดือน
ไม่มีหลักประกัน
ใช้เพียงบัตรประชาชน
ผ่อนนาน 30 งวด โดย 6 งวดแรกไม่มีเงินต้นไม่มีดอกเบี้ย
*จำเป็นต้องมีบัญชีอีเมลในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน

สอบถามเพิ่มเติมที่ :
ธนาคารออมสิน โทร 1115 หรือ https://www.gsb.or.th/