วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ 3 ช่องทางง่ายๆ เพื่อใช้จ่าย คนละครึ่ง

วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ 3 ช่องทางง่ายๆ เพื่อใช้จ่าย คนละครึ่ง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุด (2 พ.ย.) จังหวัดที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ทั้งนี้มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 4.7 แสนร้านค้า

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 23 ต.ค. 2563 และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้วขอให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนการยืนยันตัวตนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยง่าย และจะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่ 5 พ.ย. 2563

ทั้งนี้ เมื่อท่านเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก

วิธีเติมเงินเข้า G-Wallet โครงการ “คนละครึ่ง” มีดังนี้

เข้าแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เลือกข้อความ เติมเงินเข้า G-Wallet

เลือก ธนาคาร และช่องทางเติมเงิน

วิธีที่ 1 เติมเงินด้วย QR Code พร้อมเพย์

กดบันทึก รูป QR Code

เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อเติมเงิน

ไปยังเมนู สแกน กดปุ่มรูปภาพ แล้วเลือกรูป QR Code ที่บันทึกไว้

หลังจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนปกติ

เติมเงินด้วย G-Wallet ID

กดคัดลอก G-Wallet ID

เปิดแอปพลิเคชันธนาคาร เพื่อเติมเงิน

ไปยังเมนู เติมเงิน/โอนเงิน พร้อมเพย์ หรือ e-Wallet

นำ G-Wallet ID ไปวางในช่อง e-Wallet ID

หลังจากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการ และทำตามขั้นตอนปกติ

วิธีที่ 2 การเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารชั้นนำ

เข้าเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พร้อมเพย์และระบุ G-Wallet ID 15 หลัก

วิธีที่ 3 การเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

แจ้ง G-Wallet ID เพื่อเติมเงิน

ที่มา Krungthai Care