ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ยืม 5,OOO-2 ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกัน

ยืมเงินธนาคารไทยพาณิชย์ 5,000-2 ล้าน ไม่ใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วน บุคคล Your Loan จากทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ นั้นเป็น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วน บุคคล เมื่ออนุมัติแล้ว จะ โอน เงิน เข้าใน บัญชี ทันที โดยที่ ไม่ต้องใช้ ทรัพย์สิน หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน แต่อย่างได

คิด ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น ลดดอก ไม่เกิน ตามที่ ธนาคาร แห่ง ประเทศไทย กำหนด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วน บุคคล Your Loan สมัครได้ง่ายๆ ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน อยากจะ ชำระ เป็น รายเดือนหรือ รายวันก็ได้ รู้ผล อนุมัติไว ไม่รอนาน

จุดเด่น สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วน บุคคล Your Loan

อนุมัติ เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 5,000 ถึง 2 ล้าน บาท
แบบรายเดือน ผ่อน ชำระ เงินคืน สูงสุด ที่ ไม่เกิน 60 งวด หรือ รายสองสัปดาห์ ที่ 130 งวด
ชำระ เงินคืน เป็น รายเดือน หรือ ราย สอง สัปดาห์ ก็ได้
คิด ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก
คุณสมบัติ ผู้ขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

ผู้ที่ขอกู้ จะต้องเป็น ลูกค้า ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เท่านั้น สำหรับท่านที่ยัง แค่เปิด บัญชี กับ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ก็สมัครได้ ทันที
มี สัญชาติ ไทย
มี อายุ 20 – 65 ปี
ต้องมี รายได้ ต่อเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

เอกสาร การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม

ในกรณี ที่เป็น บุคคล ทั่วไป

ใช้ สำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน
สลิป เงิน เดือน หรือ หนังสือ รับ รอง เงิน เดือน
ในกรณี ที่เป็น เจ้าของ กิจการ หรือ ผู้ที่ ประกอบ อาชีพ อิสระ

ใช้ เอกสาร ยืนยัน รายได้
ใบแจ้ง ยอด เงินฝาก ย้อนหลัง ที่ 6 เดือน
หนังสือ รับรอง การเสีย ภาษี
เอกสาร ยืนยัน การ ประกอบ ธุรกิจ
สำเนา หนังสือ จด ทะเบียน ห้าง หุ้น ส่วน จากทาง กระทรวงพาณิชย์ (ในกรณีที่ มีการ จดทะเบียน)

อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม

อัตรา ดอกเบี้ย อยู่ที่ ร้อยละ 10 – 25.00 ต่อ ปี
ในกรณีที่ ผิดนัดการชำระ อัตรา ดอกเบี้ย อยู่ที่ ร้อยละ 25.00 ต่อ ปี
*ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ย ข้างต้น เป็น ข้อมูล ณ วันที่ ประกาศ เท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามทาง ธนาคาร กำหนด

ระยะ เวลา ในการ กู้ยืมเงิน สินเชื่อ

รายเดือน ผ่อน ชำระ เงินคืน ขั้นต่ำ ที่ 6 งวด สูงสุด ที่ ไม่เกิน 60 งวด หรือ 130 งวด สำหรับ ราย สอง สัปดาห์

สำหรับ ผู้ที่กำลัง สนใจ สามารถ ติดต่อ ได้ที่ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ทุก สาขา หรือ โทร 02777 7777