4 ปีนักษัตรต่างๆต่อไปนี้จะได้ปลดหนี้

4 ปีนักษัตร ต่างๆต่อไปนี้ จะได้ ปลดหนี้

ในหน้าร้อนนี้ พอร้อนหมดหนี้ก็หดหา ย

เตรียมตัวไว้สำหรับใครที่เป็นหนี้อยู่ และได้

เ กิดในปีนักษัตรต่อไปนี้ กำลังจะได้ปลดหนี้

เป็นไท จากหนี้สิ นทั้งปวง ทั้งหนี้บ้ าน

หนี้รถ หนี้จากการกู้ยืมทุนต่างๆ เพร าะจากความขยัน

และการหาเ งินเข้าหลายช่องทาง

ทำให้มีร ายได้มากตามมา จนทำให้ปลดหนี้ได้

รวดเร็วทันใจ เผลอๆ จะได้ปลดหนี้พร้อม

กับอากาศร้อนที่หมดไปในไม่กี่เดือนที่จะถึง ขอให้โช คดี …

4 ปีนักษัตร ต่างๆต่อไปนี้ จะได้ ปลดหนี้

ในหน้าร้อนนี้ พอร้อนหมดหนี้ก็หดห ายได้แก้

คนที่เ กิดปีนักษัตร……….ขาล

คนที่เ กิดปีนักษัตร……….เถาะ

คนที่เ กิดปีนักษัตร……….มะเส็ง

คนที่เ กิดปีนักษัตร……….จอ

หนี้ จะหมดไปกับอากาศร้อน ได้เป็นไทย ได้เป็อิสระ