เตือนฉบับสุดท้าย

วันที่ 18 เมษายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนภัย พายุฤดูร้อน ฉบับที่ 10 โดย

นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 10 (78/2565) (มีผลกระทบถึงวันที่ 18 เมษายน 2565)

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

และทะเลจีนใต้ ประกอบ กับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด

ลักษณะเช่นนี้ทําให้ บริเวณภาคเหนือ ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้ตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น

โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมทั้งฟ้าผ่า

จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่

ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่ แข็งแรง และขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณ

ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและ ฟ้าผ่าได้ สําหรับเกษตรกร

ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

จังหวัดที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบ มีดังนี้ วันที่ 18 เมษายน 2565 ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน พะเยา น่าน แพร่ ลําปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กําแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ สุรินทร์

ภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา

สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์

กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา จะออกประกาศฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุฯ เพื่อเตรียมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ