เผยรายชื่อ10จังหวัดติดเชื้อใหม่เพิ่มสูงสุด

ศูนย์ข้อมูลcv-19 อ้างอิงข้อมูล กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข

เผย 10 อันดับ จังหวัดที่มีผู้ติดcvรายใหม่สูงสุด

ประจำวันที่ 7 เม.ย.65 และยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,926 ราย สะสม 217,605 ราย

2.ชลบุรี 1,542 ราย สะสม 86,686 ราย

3.นครศรีธรรมราช 1,059 ราย สะสม 64,312 ราย

4.ขอนแก่น 936 ราย สะสม 32,491 ราย

5.สมุทรปราการ 879 ราย สะสม 79,035 ราย

6.สมุทรสาคร 753 ราย สะสม 43,631 ราย

7.ราชบุรี 650 ราย สะสม 31,165 ราย

8.นนทบุรี 611 ราย สะสม 54,332 ราย

9.ร้อยเอ็ด 599 ราย สะสม 25,719 ราย

10.สงขลา 582 ราย สะสม 26,544 ราย