เผย10จังหวัดติดโควิดเยอะที่สุด

จากกรณีศูนย์ข้อมูลcv อ้างอิงข้อมูล กรมควบคุม กระทรวงสาธารณสุข

เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดcvรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด

วันที่ 5 เม.ย.65 และยอดสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 3,286 ราย สะสม 211,515 ราย

2.ชลบุรี 1,076 ราย สะสม 83,870 ราย

3.นนทบุรี 925 ราย สะสม 52,960 ราย

4.สมุทรปราการ 884 ราย สะสม 77,281 ราย

5.นครศรีธรรมราช 679 ราย สะสม 62,651 ราย

6.สมุทรสาคร 629 ราย สะสม 42,122 ราย

7.นครปฐม 583 ราย สะสม 31,892 ราย

8.บุรีรัมย์ 518 ราย สะสม 29,512 ราย

9.ระยอง 517 ราย สะสม 31,236 ราย

10.สงขลา 491 ราย สะสม 25,364 ราย